PRIVACY BELEID

Welkom op embracedance.be.

Gelieve onze privacy policy grondig door te lezen!

Deze privacy policy is van kracht wanneer u onze website bezoekt Het gebruik van de website embracedance.be (en zijn eventuele subdomeinen) met de daarin vermelde informatie is enkel toegelaten mits naleving van deze algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid.

Indien u deze algemene voorwaarden en/of het privacybeleid en/of het cookiebeleid niet integraal aanvaardt, verzoeken wij u de website niet te gebruiken.

Door het gebruik van de website aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk de toepassing van de algemene voorwaarden alsook het privacy- en cookiebeleid. Sommige bijzondere voorwaarden dienen naast de huidige algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid te worden gerespecteerd.

De persoonsgegevens verkregen via deze website worden opgenomen in de persoonlijk bestanden van Sophie De Tollenaere te Heestert

Wij verbinden ons ertoe deze gegevens uitsluitend te gebruiken om informatief te handelen omtrent danslessen,  infomomenten en andere nuttige zaken omtrent de inhoud van deze website.

 

Nieuwsbrieven

Naar aanleiding van het inschrijven op de nieuwsbrief of het reeds ingeschreven zijn op de nieuwsbrief van embracedance.be heeft u Sophie De Tollenaere de toestemming uw opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor het opstellen en bezorgen van deze nieuwsbrieven. U heeft tevens het recht de inschrijving op de nieuwsbrief per directe ingang stop te zetten.

Voor het versturen nieuwsbrieven maken wij gebruik van MailChimp. Op elke nieuwsbrief is er een uitschrijflink aanwezig of u kan ook gewoon een email te sturen naar info@embracedance.be (hiervoor kan het zijn dat wij persoonlijk contact opnemen ter verificatie van de echtheid van de email)

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet  aan derden verstrekt!

 

Verzamelde gegevens via de website:

Nieuwsbrief:

 • Naam
 • E-mailadres

 Contactformulier

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 Inschrijfformulier danslessen

 • Naam
 • Voornaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Gemeente of Stad
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens of om deze te wijzigen. Dit kan door het versturen van een e-mail aan info@embracedance.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@embracedance.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart

U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen. (reeds bestaande fakturen op uw naam, …)

 

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites.  Embrace Dance kan echter niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de General Data Protection Regulation (GDPR), in de Nederlandse Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) nr. 2016/679 van 24 mei 2016. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten vermeld staan.

Wijzigingen

We behouden het recht om het privacy beleid ten allen tijde te wijzigen. Indien wij dit doen, zullen we dit in de nieuwsbrieven ook vermelden.

 

 

Algemene voorwaarden

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website embracedance.be bevat informatie en materiaal dat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en die aan de Sophie De Tollenaere en/of haar licentiegevers toebehoren.
Indien u inzendingen aan Sophie De Tollenaere overmaakt en deze bevatten zaken die beschermd zijn door intellectuele rechten, dan verzekert u zelf de houder te zijn van deze intellectuele rechten dan wel alle noodzakelijke toestemmingen te hebben verkregen. Sophie De Tollenaere wijst elke verantwoordelijkheid voor inzendingen door derden af. Door elke overdracht van gegevens bevestigt u dat u embracedance.be en Sophie De Tollenaere zult vrijwaren tegen enige aanspraak van een derde met betrekking uw inzending.

 

Prijzen

Prijzen op de website kunnen ten allen tijde gewijzigd worden zonder voorafgaande melding van prijswijzigingen. Sophie De Tolleneare behoudt tevens het recht een inschrijving te annuleren zonder enige extra tegemoetkoming. Indien reeds een betaling gebeurd is, zal deze conform de regels en in mindering van de reeds gepresteerde diensten, terugbetaald worden.

 

Contact

U kan ten allen tijde contact opnemen met Sophie De Tollenaere omtrent het privacy beleid via het contactformulier of via email naar info@embracedance.be

Voor alle vragen of opmerkingen over deze privacy policy of met betrekking tot de wijze waarop wij gegevens verzamelen, kan u contact opnemen met Sophie De Tollenaere via het contactformulier of via email naar info@embracedance.be

 

Sophie De Tollenaere

Wens je op de hoogte te blijven van alles omtrent Open Floor, schrijf je dan zeker in op onze nieuwsbrief.

Heb je verder nog een vraag of opmerking, laat dit dan zeker weten via ons contactformulier. Ik beantwoord al je vragen zo snel mogelijk.

Komende workshops

Pin It on Pinterest

Share This